Τρίτη 7 Απριλίου 2009

Υπεύθυνη Δήλωση: τι είναι;

Η υπεύθυνη δήλωση είναι ένα ανεπίσημο έγγραφο πλην όμως απαραίτητο για να φοιτήσει ένας μαθητής στο τμήμα ένταξης. Η υπεύθυνη δήλωση δίνεται από το δάσκαλο ειδικής αγωγής στο δάσκαλο της τάξης για να το δώσει αυτός με τη σειρά του στο γονέα του παιδιού. Με αυτό το έγγραφο ο γονιός επιτρέπει στο παιδί του να παρακολουθήσει το τμήμα ένταξης.
Σε κάθε περίπτωση ο γονιός πρέπει να είναι ενήμερος, να υπογράψει και να δώσει την άδεια του. Η υπεύθυνη δήλωση φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο του κάθε μαθητή και μόνο τότε θα αρχίσει να παρακολουθεί το τμήμα ένταξης.
Ένα παράδειγμα υπεύθυνης δήλωσης είναι:

Συνέχεια...


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


Ο παρακάτω υπογραφόμενος..................................................................................................................κηδεμόνας του/της ......................................................................μαθητή/τριας της ...............τάξης δηλώνω υπεύθυνα ότι δέχομαι το παιδί μου να φοιτήσει στο τμήμα ένταξης για το σχολικό έτος 2008-2009.

Ημερομηνία Ο/Η δηλών/ουσα
..../..../08

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου