Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), υποψήφιων εκπαιδευτι-κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδι-κής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ161

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποψηφίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις Ειδικής Αγωγής

Δείτε παρακάτω την πρόσκληση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

πρόσκληση για μόνιμο διορισμό Ειδικής Αγωγής

Από αύριο 28/7/2020 έως τη Δευτέρα 3/8/2020 οι αιτήσεις μέσω του ΟΠΣΥΔ

Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

4ΕΑ/2019 ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ΕΑ/2019 ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ01.13, ΤΕ01.30 & ΤΕ 16

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ΕΑ/2019
ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ01.13, ΤΕ01.30 & ΤΕ 16
Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν οι αναμορφωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης κατηγορίας ΤΕ κλάδων ΤΕ01.13, ΤΕ01.30 & ΤΕ 16 της Προκήρυξης 4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/21-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 22/4-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, όπως αυτοί προέκυψαν από τη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση της 15ης Ιουλίου 2020 που διεξήχθη στο ΑΣΕΠ για τους ισοβαθμήσαντες υποψηφίους των εν λόγω κλάδων.
Οι αναμορφωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των κλάδων ΤΕ01.13, ΤΕ01.30 και ΤΕ 16 απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

3ΕΑ/2019 ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΕΑ/2019 ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠE11, ΠE60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ86 & ΠΕ87.06

● από την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας που υποβλήθηκαν επί των αναρτηθέντων στις 9-6-2020 τελικών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων της εν λόγω Προκήρυξης και
● από τη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση της 15ης Ιουλίου 2020 που διεξήχθη στο ΑΣΕΠ για τους ισοβαθμήσαντες υποψηφίους των εν λόγω κλάδων.
Οι αναμορφωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠE11, ΠE60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ86 και ΠΕ87.06 απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).


Σεμινάρια / Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου

Πολλά σεμινάρια διαδικτυακά αλλά και δια ζώσης είναι διαθέσιμα από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου από τον Αύγουστο και μετά. Μπορείτε να ενημερωθείτε για ό, τι σας  ενδιαφέρει στον παρακάτω σύνδεσμο.

 https://www.diepistimoniko.gr/p/blog-page_23.html 1. 27-30 ΑυγούστουΠρακτική Εκπαίδευση στη Δομημένη Διδασκαλία TEACCH από το UNC
 2. 29 ΑυγούστουTEACCH: Κατανοώντας τις Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού
 3. 12 Σεπτεμβρίου: Αυτισμός: Πρώιμη Παρέμβαση - Διεπιστημονική Προσέγγιση
 4. 12 Σεπτεμβρίου: Εργαλείο Αξιολόγησης ΕΔΑΛΦΑ
 5. 23-25 Οκτωβρίου: SOFFI: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 6. 24 Οκτωβρίου: LSVT LOUD: Εφαρμογή στον παιδιατρικό πληθυσμό
 7. 14 & 15 Νοεμβρίου: Floortime: The Greenspan Approach 
 1. Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA
 2. Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA
 3. Λεμεσός, 31 Ιανουαρίου 2021: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA
 4. Αθήνα, 8-9 Μαΐου 2021: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT LOUD