Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Δημοσιεύτηκαν οι πίνακες ειδικής αγωγής στο ΦΕΚ 3ΕΑ/2019


 Δημοσιεύτηκαν σήμερα οι πίνακες ειδικής αγωγής 3ΕΑ/2019


Αναζητήστε το
 ΦΕΚ Γ 937 - 19.06.2020 Σελίδες 552 (5431 - 5982) στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.et.gr/index.php/imerisia-kykloforia

ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ BRAILLE (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών / Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας)

Ανακοινώνουμε την έναρξη θερινών τμημάτων γραφής και ανάγνωσης Braille. Τα τμήματα θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 06-10 Ιουλίου 2020, θα διαρκέσουν περίπου 3 μήνες και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα. Το κόστος των μαθημάτων ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ. Μετά την λήξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις πιστοποίησης από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.
Η διαδικασία εγγραφής θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1
Πληκτρολογείτε τον παρακάτω σύνδεσμο (Link) απ’ όπου κατεβάζετε στον υπολογιστή σας την αίτηση συμμετοχής και τις οδηγίες τις οποίες θα χρειαστείτε στη συνέχεια για την πληρωμή των διδάκτρων.
https://mega.nz/folder/W1gy0Q6D#iFu3-XVsQvTaLa_lRTE9NA
Βήμα 2
Συμπληρώνετε και υπογράφετε την αίτηση και το διάστημα από Τρίτη 09 Ιουνίου 2020 έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 στέλνετε την συμπληρωμένη αίτηση μαζί με τις δύο όψεις της αστυνομικής σας ταυτότητας και το εκκαθαριστικό εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ στο e-mail: pst8pekm@gmail.com. Προσοχή!! Ελλείποντα δικαιολογητικά ή μη υπογεγραμμένη αίτηση δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Βήμα 3
Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών θα επικοινωνούμε μαζί σας τηλεφωνικά για επιλέξετε τμήμα σε μέρες και ώρες που σας βολεύουν.
Βήμα 4
Τέλος, το διάστημα Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 έως την Παρασκευή 03 Ιουλίου 2020 θα πρέπει να καταβάλετε τα δίδακτρα στον τραπεζικό λογαριασμό όπως περιγράφουν οι οδηγίες συμμετοχής.

https://www.pstpekm.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/item/10-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-braille-%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-2020?fbclid=IwAR3JWSoPV3GHk_gJKsk5-GXpXke2vyxznM_vL5QQPgOuhXfMGhpWthI0iV0

Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

Οριστικοί Πίνακες Ειδικής Αγωγής προκήρυξης 3ΕΑ/2019

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/24-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης αποστέλλονται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Οριστικοί πίνακες Ειδικής Αγωγής προκήρυξης 4ΕΑ/2019

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 4ΕΑ/2019του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/21-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 22/4-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΤΕ κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.
Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Αξιολογικοί πίνακες κατάταξης 

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2020-2021

 Δείτε την εγκύκλιο για την έγκριση παράλληλης στήριξης, την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και σχολικό νοσηλευτή σε μαθητές/ τριες για το επόμενο σχολικό έτος 2010-2021https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/6%CE%9A%CE%93%CE%9B46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-7%CE%A7%CE%93.pdf