Τετάρτη 8 Μαΐου 2019

Διευκρίνηση σχετικά με τα στοιχεία στο μητρώο ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με την προκήρυξη ΔΕΝ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ κάπου η συμπλήρωση των στοιχείων στο μητρώο του ΑΣΕΠ. Οι αιτούντες θα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση κι ύστερα θα διασταυρωθούν τα στοιχεία της αίτησης με τον ΟΠΣΥΔ.

Είναι αναγκαίο όλα τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί απο ιδιωτικό φορέα να θεωρηθούν από δικηγόρο.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα είναι πιθανό να υπάρξουν διευκρινήσεις από το Υπουργείο.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2019

 Παρακάτω θα βρείτε την ειδική έντυπη αίτηση και την πρόσκληση των υποψηφίων στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αίτηση για τους μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή που θα πρέπει να καταθέσετε στην αντίστοιχη διεύθυνση εκπαίδευσης.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ