Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

5ο Συνέδριο Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης

5ο Συνέδριο Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης στις 7-9 Μαϊου 2010 με θέμα: " Μαθαίνω πώς να μαθαίνω"

Τόπος: Αμφιθέατρο Μαράσλειου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών

Είσοδος δωρεάν για φοιτητές, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας, διευθυντές, σχολικούς συμβούλους.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.doe.gr/1nea/sem101009.pdf

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής

Στις 15-18 Απριλίου 2010 θα διεξαχθεί στη Φιλοσοφική σχολή Αθηνών το 2ο Πανελλήνιο

Συνέδριο Ειδικής Αγωγής
με διεθνή συμμετοχή. Το συνέδριο διοργανώνεται από την

Ελληνική Ειδική Παιδαγωγική σε συνεργασία με τον τομέα Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ

τμήματος του

Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.eepe.gr

Η απλή παρακολούθηση είναι δωρεάν.
Για τους εισηγητές 50€
Για τους συνέδρους 40€
Για τους φοιτητές 20€
Για ομαδικές εγγραφές άνω των 20 ατόμων 20€

Για εγγραφή στο συνέδριο : http://www.eepe.gr/index.php/synedrioeggr

Σεμινάρια στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα

Στις 6 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη διοργανώνεται επιστημονικό συνέδριο με θέμα: "Σύνδρομο Down: Ειδικές & μαθησιακές προσεγγίσεις"

και

στις 27 Φεβρουαρίου 2010 στην Αθήνα επιστημονική ημερίδα με θέμα: " Μαθητές με ειδικές ανάγκες: Τρόποι συνεργασίας σχολείου& οικογένειας"

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.e-employ.gr/

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010

Προσλήψεις 28 αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ

Προσλήψεις 28 αναπληρωτών εκπαιδυτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ.

19 εκπαιδευτικοί (1 νηπιαγωγό, 18 δάσκαλοι) πρωτοβάθμιας και 9 δευτεροβάθμιας.

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010

Τι σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας για την ειδική αγωγή;

Ύστερα από 3 μήνες το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη κανένα σχέδιο, πλάνο για το τι μέλλει γενέσθαι στην ειδική αγωγή...

Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το τι θα γίνει την επόμενη σχολική χρονιά για όλους τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για ακόμη μία φορά ακούγονται σενάρια για την κατάργηση των σεμιναρίων, για την ένταξη των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στον επόμενο διαγωνισμό του ασεπ χωρίς να υπολογίζεται το άγχος, η αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν εδώ και σχεδόν μία δεκαετία...

Καμία πρόβλεψη για άμεσους μόνιμους διορισμούς, καμία πρόβλεψη για καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, καμία πρόβλεψη για επιμόρφωση...

Πότε θα υπάρξει ένα σχέδιο που να φέρει σε πρώτη γραμμή την ειδική αγωγή και όχι σε δεύτερη μοίρα; Πότε θα ενδιαφερθεί κάποιος και για τους μαθητές αυτούς;;

Θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας...ΤΩΡΑ
Θέλουμε μόνιμους δασκάλους
Θέλουμε αγάπη και ενδιαφέρον
Θέλουμε να μας ακούσουν

ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΑ

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010

Πώς θα εξετάζονται οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (πηγή: esos.gr)

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.esos.gr το υπουργείο παιδείας εξετάζει τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διαφορετικά.

Διαβάστε παρακάτω:

Υστερα από εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ.Α΄) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

Ειδικότερα:

α) Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,

ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

ιν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

ν) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Όταν ο μαθητής της περίπτωσης αυτής επιθυμεί να απαντήσει και γραπτά σε κάποια ερωτήματα, αυτά αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις ι έως ιν, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Για την περίπτωση ν απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία

Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), που λειτουργούν στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3699/2008 ή από τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα

αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή, καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του.

β) Οι μαθητές με φάσμα αυτισμού εξετάζονται:

ι) γραπτά ή ιι) προφορικά. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία ΚΕΔΔΥ, που λειτουργούν στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3699/2008 ή τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή, ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης, καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση των αναφερομένων Κέντρων.

γ) Εξετάζονται γραπτά οι μαθητές που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και προβλήματα επιληψίας, τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας.

δ) Ειδικά για τους μαθητές που είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφός, βαρήκοος), γνωματεύσεις χορηγούνται και από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και του Εθνικού Κέντρου Κωφών εφόσον πιστοποιηθούν

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ως Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες.

Όλο το άρθρο μπορείτε να το βρείτε πατώντας στο link:

http://www.esos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6508:2010-01-10-10-04-30&catid=239:2009-12-01-15-36-00&Itemid=800

(πηγή: www.esos.gr)

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2010