Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

Αγγελία

Eιδική Aγωγή. Εκπαίδευση & Φροντίδα Παιδιών με ειδικές ανάγκες. Αναπτυξιακές διαταραχές, εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας. Ειδικές τιμές για φοιτητές & ανέργους. Ευέλικτα προγράμματα σπουδών .Επαγγελματική αποκατάσταση. ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ ,Φίλωνος 39 ,Πειραιάς 210 4120 313 , 210 4120 714   www.xinis.edu.gr

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN: Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη & Εκπαιδευτική ΠαρέμβασηΗ εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης & σταδιοδρομίας EMPLOY σας κοινοποιεί την υλοποίηση της επιστημονικής ημερίδας:  
ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN:
Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη & Εκπαιδευτική Παρέμβαση
που θα υλοποιηθεί
23 Νοεμβρίου 2013 στα Ιωάννινα
30 Νοεμβρίου 2013 στη Θεσσαλονίκη
14 Δεκεμβρίου 2013 στην Αθήνα


Εισαγωγή

Η επιμόρφωση θα εστιάσει στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών με νοητική αναπηρία και σύνδρομο Down, ενώ θα αναλυθεί μελέτη περίπτωσης με εκπαιδευτικές εφαρμογές. Είναι γνωστό ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία και σύνδρομο Down παρουσιάζουν κοινωνικές δυσκολίες, κυρίως στην αυθόρμητη εκδήλωση συμπεριφορών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στη συναισθηματική ανταπόκριση και στην κοινωνική αντίληψη. Από την άλλη, η πρώιμη ανίχνευση των δυσκολιών κοινωνικής αντίληψης παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς παρατηρείται έλλειψη σταθμισμένων μέσων στην Ελλάδα. Στη διάλεξη θα παρουσιαστεί η κατασκευή ενός ψηφιακού λογισμικού ανίχνευσης κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά με νοητική αναπηρία και σύνδρομο Down. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν προτάσεις ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική αναπηρία και σύνδρομο Down, με στόχο την προώθηση των δυνατοτήτων τους και τη βελτίωση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γνωστική, σχολική και κοινωνικο-συναισθηματική τους λειτουργικότητα.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGERΗ εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης & σταδιοδρομίας EMPLOY σας κοινοποιεί την υλοποίηση της επιστημονικής ημερίδας:  
Διευκόλυνση της Ένταξης Μαθητών με
Σύνδρομο Asperger
που θα υλοποιηθεί
2 Νοεμβρίου 2013 – Θεσσαλονίκη
30 Νοεμβρίου 2013 - Πάτρα

Εισαγωγή

Το σύνδρομο Asperger είναι  η πιο ήπια μορφή του φάσματος του αυτισμού και  αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1944 από τον αυστριακό γιατρό Hans Asperger.
Στο γνωστικό επίπεδο οι μαθητές με σύνδρομο Asperger έχουν συχνά υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις ενώ χαρακτηρίζονται από ένα ιδιαίτερο τρόπο επεξεργασίας της πληροφορίας όπως εμμονή στην λεπτομέρεια  (Baron-Cohen, Ashwin, Ashwin, Tavassoli, & Chakrabarti, 2009' Frith, 1989’ Plaisted, O'Riordan & Baron-Cohen, 1998a) στα σχήματα, ημερολόγια, πίνακες αριθμών, λίστες αυτοκινήτων. Επίσης έχουν διαφορετική αντίληψη για το τι είναι εμφανές και σημαντικό σε μια κατάσταση (Frith, 1989) ελκύονται από απλά (διακόπτες ρεύματος, βρύσες) ή σύνθετα συστήματα (δελτία καιρού) και αρέσκονται  στη συλλογή αντικειμένων (π.χ. χάρτες, καπάκια) ή πληροφοριών (π.χ. είδη εντόμων, μουσικής, υφασμάτων). Όμως ο τρόπος σκέψης τους είναι ανελαστικός και έτσι δεν προσαρμόζονται εύκολα στην αλλαγή (π.χ. προγράμματος, περιβάλλοντος) ή την αποτυχία οδηγούμενοι  στην εκδήλωση κρίσεων άγχους, στην απομόνωση και στην εμμονή με προβλέψιμες καταστάσεις και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες ως μέσο άμυνας.

Διδασκαλία & Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο Μαθητή


Εικόνα1


Η εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης & σταδιοδρομίας EMPLOY σας κοινοποιεί την υλοποίηση της επιστημονικής ημερίδας:  
Διδασκαλία & Ανάπτυξη
Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο Μαθητή
που θα υλοποιηθεί
16 Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα
7 Δεκεμβρίου 2013 στο Ρέθυμνο
8 Δεκεμβρίου 2013 στο Ηράκλειο
14 Δεκεμβρίου 2013 στη Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή

Βασικός άξονας της ημερίδας  είναι η αποσαφήνιση του όρου «ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στο μαθητή» ως στοιχείου που συνδέεται με το μικρο-επίπεδο της σχολικής τάξης αλλά και με το μακρο-επίπεδο της σχολικής μονάδας στην κοινωνία.