Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010

Προσλήψεις αναπληρωτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε

230 αναπληρωτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσέλαβε το υπουργείο παιδείας για ΣΜΕΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρουσιαστούν από Δευτέρα 25 Οκτωβρίου έως Τετάρτη 27 Οκτωβρίου στις διευθύνσεις εκπαίδευσης.
Τα ονόματα είναι αναρτημένα στη διεύθυνση του υπουργείου www.minedu.gov.gr