Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

Μόνιμοι διορισμοί - Ανάληψη υπηρεσίας ενημέρωση από τον αιρετό Μπράτη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιρετού Μπράτη τα ονόματα θα δημοσιευθούν στο ΦΕΚ κι ύστερα σε διάστημα 5 ημερών οι διορισμένοι πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία. Αυτή η διαδικασία προβλέπεται να γίνει γύρω στις 20 Αυγούστου άρα η ορκομωσία και η ανάληψη υπηρεσίας γύρω στις 25 Αυγούστου.

Για να δημοσιευθεί το ΦΕΚ:
Οι διευθύνσεις θα πρέπει να ανοίξουν κωδικό στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού και να αποστείλουν τη βεβαίωση στο Υπουργείο Παιδείας. Όταν συγκεντρωθούν όλες οι βεβαιώσεις τότε θα ακολουθήσει η δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020

Μόνιμοι Διορισμοί Ειδικής Αγωγής - Όλα τα ονόματα

Ανακοινώνονται τα ονόματα των διορισθέντων στην Ειδική Αγωγή ύστερα από 16 χρόνια. Για πρώτη φορά έχουμε διορισμούς στην Ειδική Αγωγή σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.