Ειδική Αγωγή

Καλώς ήρθατε σε έναν ιστότοπο για την Ειδική Αγωγή...σε έναν ιστότοπο που θα αναρτώνται πληροφορίες για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικής ανάγκες, για την καλύτερη εκπαίδευση και διαβίωσή τους..


Οποιοδήποτε σχόλιο ή πληροφορία είναι καλοδεχούμενη...ανταλλάσουμε απόψεις...μαθαίνουμε από εσάς και συνεργαζόμαστε...

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Περί Νομοσχεδίου για ΕΔΕΑΥ www.satea.gr

Περί Νομοσχεδίου για ΕΔΕΑΥ

Ασάφειες και ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της ΕΔΕΑΥ
Η ΕΔΕΑΥ θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά στη διαδικασία διάγνωσης και εκπαιδευτικής παρέμβασης όμως υπό διαφορετικές προϋποθέσεις, καθώς σύμφωνα με το παρόν νομοσχέδιο:
 • Καλείται να υποστηρίξει τόσο τα γενικά δημόσια σχολεία όσο και τα ιδιωτικά σχολεία. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της ΕΔΕΑΥ θα πρέπει να απουσιάζουν από τις ΣΜΕΑΕ, για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους ως μέλη της ΕΔΕΑΥ, με αποτέλεσμα να μην υποστηρίζουν επαρκώς τους μαθητές των ΣΜΕΑΕ.
 • Δε γίνεται σαφής αναφορά ενός μέγιστου αριθμού μαθητών για τον οποίο θα είναι υπεύθυνη η ΕΔΕΑΥ ανά Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ).
 • Δε γίνεται αναφορά για την περίπτωση των Ειδικών Σχολείων της επαρχίας, όπου ενίοτε η χιλιομετρική απόσταση από τα γενικά σχολεία είναι τεράστια και αυτό καθιστά δύσκολη μια αποτελεσματική συνεργασία με την ΕΔΕΑΥ.
 • Η αναλογία ειδικών σχολείων/ΣΜΕΑΕ προς γενικά σχολεία είναι συντριπτική π.χ. στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση περίπου115 ΣΜΕΑΕ καλούνται να εξυπηρετήσουν το σύνολο των χιλιάδων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.
 • Δεν αναφέρεται το μέγιστο χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ της εφαρμογής του διαφοροποιημένου προγράμματος της ΕΔΕΑΥ και της μετέπειτα ενδεχόμενης παραπομπής του μαθητή σε ΚΕΔΔΥ.
 • Σε ποιες ακριβώς «ειδικές εξωσχολικές υπηρεσίες» (βλ. ε – γγ); Σε περίπτωση έλλειψης αντίστοιχων υπηρεσιών στους Δήμους, οι μαθητές θα παραπέμπονται σε ιδιώτες με το αντίστοιχο οικονομικό αντίτιμο για τους γονείς;
 • Τι ακριβώς σημαίνει «ενότητα σχολικών μονάδων» (παρ.5,β);
 • Τι σημαίνει η φράση «αποκεντρωμένες αδιαβάθμητες υπηρεσιακές μονάδες» (παρ. 5,β); Μήπως σημαίνει ότι η ΕΔΕΑΥ ενός δημοτικού Ειδικού Σχολείου θα πρέπει να εξυπηρετεί και Γυμνάσια Λύκεια;
 • Ποιος αποφασίζει ότι ένας μαθητής παραπέμπεται στην ΕΔΕΑΥ;
 • Ποιος ο ρόλος της οικογένειας στην όλη διαδικασία; Οι γονείς –όπως φαίνεται- χάνουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν απευθείας στα ΚΕΔΔΥ και εγκλωβίζονται στις αποφάσεις της ΕΔΕΑΥ.
 • Ποιος ο ρόλος του Συμβούλου Ειδικής Αγωγής στην όλη διαδικασία;
 • Ποια διαδικασία ακολουθείται για τους μαθητές με ήδη διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;
(Δυσ-)λειτουργία των ΣΜΕΑΕ και των λοιπών δομών ΕΑΕ:
Οι ΣΜΕΑΕ τοποθετούνται στο κέντρο μιας ενότητας σχολικών μονάδων, των οποίων τους μαθητές με προβλήματα μάθησης, δυσκολίες συμπεριφοράς και αναπηρία καλούνται να υποστηρίξουν. Προκύπτουν, λοιπόν, οι ακόλουθοι προβληματισμοί:
 • Οι κοινωνικοί λειτουργικοί και οι ψυχολόγοι των ΣΜΕΑΕ δε θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υπηρεσίες που παρέχουν σε μαθητές και γονείς του ειδικού σχολείου, καθώς θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σε μια ενότητα σχολείων με χιλιάδες μαθητές.
 • Παρόμοια θα είναι η κατάσταση με το σύνολο των εκπαιδευτικών στις δομές ΕΑΕ, καθώς:
 • Ήδη φέτος υπάρχουν ακόμη μη στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης και δάσκαλοι ΕΑΕ που εξυπηρετούν περισσότερα του ενός Τμήματα Ένταξης.
 • Στο πλαίσιο της Παράλληλης Στήριξης οι δάσκαλοι ΕΑΕ εξυπηρετούν παράλληλα 2-3 μαθητές ενίοτε και σε διαφορετικά σχολεία. Ας επισημανθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις, ο δάσκαλος της παράλληλης στήριξης προέρχεται από τη γενική αγωγή δίχως τις απαραίτητες γνώσεις για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και διαφοροποιημένη διδασκαλία.
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δάσκαλος ΕΑΕ στο γενικό σχολείο, καλείται να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες ο δάσκαλος ΕΑΕ από το οικείο Ειδικό Σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάζει συχνά από την τάξη του, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται ουσιαστική εκπαίδευση στους μαθητές του Ειδικού Σχολείου.
 • Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αναφέρεται ο μέγιστος αριθμός ωρών που ένας εκπαιδευτικός ΕΑΕ θα συμμετάσχει στην ΕΔΕΑΥ εις βάρος των μαθητών που φοιτούν στα Ειδικά Σχολεία, στα Τμήματα Ένταξης και στην Παράλληλη Στήριξη.
 • Στην περίπτωση του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού-ΕΕΠ (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.λπ.): Η ΕΔΕΑΥ έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συμμετοχή του ΕΕΠ, με αποτέλεσμα να απουσιάζουν και αυτοί με τη σειρά τους από τα Ειδικά Σχολεία.
Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι:
 • Επιχειρείται μια περαιτέρω υποβάθμιση του έργου που επιτελείται στα Ειδικά Σχολεία, καθώς αποδυναμώνεται το εκπαιδευτικό δυναμικό τους με τους περιοδεύοντες ειδικούς
 • Υπάρχει ο κίνδυνος να παρεισφρύσουν οι ιδιώτες στην αξιολόγηση και την εξωσχολική υποστήριξη, καθώς οι δημόσιοι φορείς (ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, ΣΜΕΑΕ και δήμοι) δε θα είναι σε θέση να παρέχουν επαρκείς υπηρεσίες.
 • Δρομολογείται σταδιακά η κατάργηση της λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ και μετατίθεται ο φόρτος εργασίας τους στις ΕΔΕΑΥ.
Σύλλογοι Τμημάτων Ειδικής Αγωγής Σ.Α.Τ.Ε.Α
www.satea.gr
Δίκτυο Ειδικών Σχολείων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου