Ειδική Αγωγή

Καλώς ήρθατε σε έναν ιστότοπο για την Ειδική Αγωγή...σε έναν ιστότοπο που θα αναρτώνται πληροφορίες για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικής ανάγκες, για την καλύτερη εκπαίδευση και διαβίωσή τους..


Οποιοδήποτε σχόλιο ή πληροφορία είναι καλοδεχούμενη...ανταλλάσουμε απόψεις...μαθαίνουμε από εσάς και συνεργαζόμαστε...

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009

Αξιολόγηση μαθητή ως προς τη φωνολογική επίγνωση

Η αξιολόγηση της φωνολογικής επίγνωσης γίνεται πάντα προφορικά. Ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει παλαμάκια κύβους ή ό,τι άλλο υλικό υπάρχει στο τμήμα ένταξης για να χωρίσει τις λέξεις σε συλλαβές ή τις λέξεις σε γράμματα.
Δραστηριότητες:
Συνέχεια...

 1. Ανάλυση της λέξης σε συλλαβές. π.χ καρότο: κα-ρο-το
 2. Σύνθεση συλλαβών π.χ κα-ρο-το: καρότο
 3. Εύρεση ομοιοκαταληξίας π.χ. πόδι-βόδι
 4. Παραγωγή ομοιοκαταληξίας π.χ δε μου αρ΄σει να σκουπίζω, ούτε και να.........
 5. Ομοιότητα πρώτης συλλαβής π.χ καρότο-καλάθι-πατάτα
 6. Ομοιότητα τελευταίας συλλαβής π.χ φίδι-ξύδι-παπί
 7. Αφαίρεση πρώτης συλλαβής π.χ "παπί" και μένει το "πι"
 8. Αφαίρεση τελευταίας συλλαβής π.χ "παπί" και μένει το "πα"
 9. Πρόσθεση πρώτης συλλαβής π.χ "τατα" και αν βάλω και το "πα" θα γίνει;
 10. Πρόσθεση τελευταίας συλλαβής π.χ "λεμό" και αν βάλω και το "νι" θα γίνει;
 11. Διάκριση αρχικού φωνήματος π.χ "παπί". Ποια φωνή ακούς πρώτη;
 12. Διάκριση τελικού φωνήματος. π.χ "παπί". Ποια φωνή ακούς τελευταία;
 13. Σύνθεση φωνημάτων π.χ π-α-π-ι. Ποια λέξη λέω;
 14. Ανάλυση λέξης σε φωνήματα. π.χ "παπί". Πες μου αργά μια φωνή ξεχωριστά.
 15. Αφαίρεση αρχικού φωνήματος. π.χ "παπί". Τι μένει αν βγάλουμε την πρώτη φωνή;
 16. Πρόσθεση αρχικού φωνήματος. π.χ Στι λεξούλα "το" αν βάλουμε μπροστά το "σ" τι θα σχηματιστεί;
 17. Αφαίρεση τελικού φωνήματος. π.χ "μωρό" Τι μένει αν βγάλουμε την τελευταία φωνούλα;
 18. Αφαίρεση μεσαίου φωνήματος. π.χ Αν στη λέξη" πέτρα" βγάλω το "ρ" τι θα μείνει;
 19. Αντιστροφή φωνημάτων. π.χ "ζάρι"- "ρίζα"

1 σχόλιο: