Ειδική Αγωγή

Καλώς ήρθατε σε έναν ιστότοπο για την Ειδική Αγωγή...σε έναν ιστότοπο που θα αναρτώνται πληροφορίες για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικής ανάγκες, για την καλύτερη εκπαίδευση και διαβίωσή τους..


Οποιοδήποτε σχόλιο ή πληροφορία είναι καλοδεχούμενη...ανταλλάσουμε απόψεις...μαθαίνουμε από εσάς και συνεργαζόμαστε...

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι μία κατηγορία δυσκολιών που αφορούν το γραπτό λόγο και την αδυναμία των παιδιών να διαβάζουν και να γράφουν σωστά. Η δυσλεξία και η δυσορθογραφία εντάσσονται στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Όμως για κανέναν λόγο δεν πρέπει να συγχέουμε τη χαμηλή επίδοση στη γλώσσα και στο γραπτό λόγο με χαμηλή νοητική ικανότητα, με αισθητηριακές βλάβες (τύφλωση, κώφωση), με νευρολογικές βλάβες, διαταραχές άγχους, ψυχολογικά προβλήματα ή συναισθηματικές διαταραχές. Με άλλα λόγια, οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες προυποθέτουν κανονική ή υψηλή νοημοσύνη και να μην υπάρχουν οι προαναφερθέντες διαταραχές. Τέλος, υπάρχουν περιπτώσεις που οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες συνυπάρχουν με άλλες διαταραχές αλλά αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία σύμπτωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου