Ειδική Αγωγή

Καλώς ήρθατε σε έναν ιστότοπο για την Ειδική Αγωγή...σε έναν ιστότοπο που θα αναρτώνται πληροφορίες για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικής ανάγκες, για την καλύτερη εκπαίδευση και διαβίωσή τους..


Οποιοδήποτε σχόλιο ή πληροφορία είναι καλοδεχούμενη...ανταλλάσουμε απόψεις...μαθαίνουμε από εσάς και συνεργαζόμαστε...

Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Υπεύθυνη Δήλωση: τι είναι;

Η υπεύθυνη δήλωση είναι ένα ανεπίσημο έγγραφο πλην όμως απαραίτητο για να φοιτήσει ένας μαθητής στο τμήμα ένταξης. Η υπεύθυνη δήλωση δίνεται από το δάσκαλο ειδικής αγωγής στο δάσκαλο της τάξης για να το δώσει αυτός με τη σειρά του στο γονέα του παιδιού. Με αυτό το έγγραφο ο γονιός επιτρέπει στο παιδί του να παρακολουθήσει το τμήμα ένταξης.
Σε κάθε περίπτωση ο γονιός πρέπει να είναι ενήμερος, να υπογράψει και να δώσει την άδεια του. Η υπεύθυνη δήλωση φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο του κάθε μαθητή και μόνο τότε θα αρχίσει να παρακολουθεί το τμήμα ένταξης.
Ένα παράδειγμα υπεύθυνης δήλωσης είναι:

Συνέχεια...


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


Ο παρακάτω υπογραφόμενος..................................................................................................................κηδεμόνας του/της ......................................................................μαθητή/τριας της ...............τάξης δηλώνω υπεύθυνα ότι δέχομαι το παιδί μου να φοιτήσει στο τμήμα ένταξης για το σχολικό έτος 2008-2009.

Ημερομηνία Ο/Η δηλών/ουσα
..../..../08

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου