Ειδική Αγωγή

Καλώς ήρθατε σε έναν ιστότοπο για την Ειδική Αγωγή...σε έναν ιστότοπο που θα αναρτώνται πληροφορίες για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικής ανάγκες, για την καλύτερη εκπαίδευση και διαβίωσή τους..


Οποιοδήποτε σχόλιο ή πληροφορία είναι καλοδεχούμενη...ανταλλάσουμε απόψεις...μαθαίνουμε από εσάς και συνεργαζόμαστε...

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

Αθηνά Τεστ: τι είναι;

Το Αθηνά Τεστ είναι ένα διαγνωστικό μέσο για την ανίχνευση παιδιών που παρουσιάζουν δυσκολίες στη μάθηση.Το Αθηνά Τεστ είναι ένα αναλυτικό εργαλείο, το οποίο ανιχνεύει τομείς της ανάπτυξης και εντοπίζει περιοχές που είναι ελλειμματικές και χρήζουν ιδιαίτερης παρέμβασης.
Τα αποτελέσματα βοηθούν τον εκπαιδευτικο-ειδικό παιδαγωγό να εφαρμόσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας στους μαθητές. Οι κλίμακες αξιολόγησης του Αθηνά Τεστ είναι 14 και χωρίζονται σε 5 τομείς της ανάπτυξης.
Νοητική Ικανότητα: γλωσσικές αναλογίες, λεξιλόγιο, αντιγραφή σχημάτων.
Ολοκλήρωση παραστάσεων: ολοκλήρωση προτάσεων, ολοκλήρωση λέξεων.
Μνημη ακολουθιών: μνήμα αριθμών, μνήμη εικόνων- σχημάτων, κοινές ακολουθίες.
Γραφο-φωνολογική ενημερότητα: διάκριση φωνημάτων, διάκριση φθόγγων, σύνθεση φθόγγων.
Νευρο-ψυχολογική ωριμότητα: οπτικο-κινητικός συντονισμός, αντίληψη δεξιού-αριστερού, πλευρίωση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου