Ειδική Αγωγή

Καλώς ήρθατε σε έναν ιστότοπο για την Ειδική Αγωγή...σε έναν ιστότοπο που θα αναρτώνται πληροφορίες για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικής ανάγκες, για την καλύτερη εκπαίδευση και διαβίωσή τους..


Οποιοδήποτε σχόλιο ή πληροφορία είναι καλοδεχούμενη...ανταλλάσουμε απόψεις...μαθαίνουμε από εσάς και συνεργαζόμαστε...

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

Γενικά Χαρακτηριστικά παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες

Γενικά Χαρακτηριστικά:
 1. Δυσκολεύονται στις τοποχρονικές αλληλουχίες.
 2. Δυσκολεύονται στους ορισμούς.
 3. Δυσκολεύονται στις περίπλοκες οδηγίες.
 4. Συγχέουν τα γράμματα.
 5. Έχουν αργούς ρυθμούς μάθησης.
 6. Γράφουν και δεν καταλαβαίνουμε τι γράφουν.
 7. Δε μπορούν να διαβάσουν μόνα τους-μειωμένη κατανόηση.
 8. Μαντεύουν λέξεις από μία συλλαβή.
 9. παραλείπουν ή προσθέτουν γράμματα -συλλαβές ή και λέξεις.
 10. Έχουν κατοπτρική γραφή.
 11. Αντικαθιστούν λέξεις.
 12. Δεν αφήνουν κενά μεταξύ των λέξεων.
 13. Δεν γνωρίζουν τους κανόνες ορθογραφίας.
 14. Δεν έχουν καλό γραφικό χαρακτήρα.
 15. Δε χρησιμοποιούν τόνους-κεφαλαία γράμματα.
 16. Πρόβλημα γενίκευσης κανόνων ορθογραφίας. π.χ ουδέτερα σε -ι

Τα χαρακτηριστικά αυτά τα παρακολουθώ για ένα τρίμηνο τουλάχιστον, χωρίς να βγάλω πιο πριν αυθαίρετα συμπεράσματα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου